Miejsce pracy

Zdjęcie pracownika Action uzupełniającego półki

W sklepie

Praca w dystrybucji

Zdjęcie pracownika Action na spotkaniu

Praca w biurze krajowym